Lista aktualności Lista aktualności

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Pomniki przyrody obejmują odznaczające się indywidualnymi cechami pojedyncze twory lub ich skupiska, o szczególnej wartości przyrodniczej. Są to okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
 
Na gruntach Nadleśnictwa Torzym występują pomniki przyrody w formie pojedynczej lub grup drzew; wyróżniono również 2 pomniki powierzchniowe.
 
Pomniki przyrody, znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Torzym:
  • 76 dębów szypułkowych (w tym jedna aleja 73 drzew),
  • 2 cisy.
Projektowane pomniki przyrody:
  • w obrębie leśnym Gądków Wielki: 1 sosna zwyczajna, 7 dębów szypułkowych, 1 wiąz szypułkowy, 10 buków zwyczajnych, 1 głóg jednoszyjkowy, 1 cypryśnik błotny;
  • w obrębie leśnym Torzym: 3 sosny zwyczajne, 1 dąb szypułkowy, 1 dąb bezszypułkowy, 4 buki zwyczajne, 1 głaz narzutowy;
  • w obrębie leśnym Wystok: 3 sosny zwyczajne, 17 dębów szypułkowych (w tym grupa 11 drzew), 7 buków zwyczajnych.
 
Zabrania się niszczenia i uszkadzania pomników przyrody, jak również wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających te obiekty, uszkadzania i zanieczyszczania gleby w ich pobliżu, deponowania odpadów, zaśmiecania, dokonywania zmian stosunków wodnych (gdy nie służą ochronie przyrody), wylewania gnojowicy, lokalizacji budownictwa letniskowego, budowy budynków, budowli i in., mogących mieć negatywny wpływ na chronione obiekty lub powodujących degradację krajobrazu.
Średnia (0 Głosy)