Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Pożar to dla roślin i zwierząt najbardziej wyniszczające wydarzenie w lesie. Stan zagrożenia pożarowego obszarów leśnych jest przede wszystkim wynikiem działalności człowieka, nieostrożnym obchodzeniem się z ogniem w lesie lub na gruntach sąsiadujących z lasami. Wielu pożarów można by uniknąć, gdyby ludzie odwiedzający nasze lasy zachowali ostrożność i rozsądek.

Lasy Nadleśnictwa Torzym zostały zaliczone do  I (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego. Przez tereny leśne Nadleśnictwa przebiegają ważne szlaki komunikacyjne, drogi krajowe i wojewódzkie oraz linia kolejowa, przyczyniając się do zwiększenia zagrożenia pożarowego. Problemem jest także bliskie sąsiedztwo wsi oraz łąk i pastwisk, z których część jest wiosną wypalana przez miejscową ludność.
 
Największe natężenie występowania pożarów występuje wczesną wiosną, z powodu wypalania traw, oraz latem, ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ściółki. Dopiero jesienią zagrożenie pożarowe znacznie się zmniejsza.  Straty powstałe w wyniku pożarów są często niewymierne. W płomieniach giną liczne gatunki fauny i flory łąkowej i leśnej, w wyniku czego następuje zubożenie przyrody.
 
Wpływ na zwiększanie się zagrożenia pożarowego ma również duża ilość turystów. Lasy Nadleśnictwa Torzym są turystyczne i wypoczynkowo bardzo atrakcyjne. Stąd apel do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i powstrzymanie się od używania otwartego ognia w lesie!
 
Aby szybko wykrywać i likwidować powstałe pożary, przez cały okres zagrożenia pożarowego w Nadleśnictwie dyżurują leśnicy, funkcjonuje Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD), a cały jego teren obserwowany jest z 3 dostrzegalni przeciwpożarowych.
 
Pracownicy punktu poprzez system łączności radiowej kontaktują się z obserwatorami pracującymi na wieżach przeciwpożarowych, a w razie zgłoszenia pożaru uruchamiają wypracowany system błyskawicznej reakcji zmierzającej do zlokalizowania i ugaszenia pożaru.