Wydarzenia Wydarzenia

WIELKIE LICZENIE ZWIERZYNY W TORZYMSKICH LASACH

Jelenie, sarny, dziki - mieszkańcy lasów Nadleśnictwa Torzym zostali policzeni.

Zamiast dubeltówki – kartki i ołówki w dłoniach, bystre i czujne oczy, zwarte szeregi. Na przełomie lutego i marca odbyła się inwentaryzacja zwierzyny leśnej w Nadleśnictwie Torzym. 
Jak oszacować ilość zwierzyny w lesie? Są różne sposoby: liczenie tropów, obserwacja czy tak jak tym razem - metoda pędzenia. 
 
Nadleśnictwo zostało podzielone na kilkanaście miotów, czyli fragmentów lasu o powierzchni około 100 hektarów. Każdy miot szczelnie otaczany był przez obserwatorów z trzech stron. Z czwartej nadciągała grupa naganiaczy, która przepłaszała zwierzynę. 
Przez trzy dni, na powierzchni ponad 2100 hektarów lasu (10% powierzchni nadleśnictwa), 60 obserwatorów policzyło 211 jeleni, 178 saren, 85 dzików, 27 lisów i 8 zajęcy. 
Inwentaryzację wspólnie prowadzili leśnicy, myśliwi i uczniowie Technikum Leśnego w Starościnie. 
 
Darz bór!