Wydawca treści Wydawca treści

 
Obszar Nadleśnictwa Torzym zaliczany jest do średnich pod względem atrakcyjności turystycznej. Z uwagi na liczne występowanie malowniczych jezior, rzek oraz znaczną wielkość kompleksów leśnych istnieją warunki do uprawiania wędkarstwa, zbioru owoców runa leśnego i grzybów. Sezonowa "turystyka grzybowa" jest zjawiskiem charakterystycznym dla całego województwa.
 
Z uwagi na prowadzenie gospodarki łowieckiej w ramach ośrodków hodowli zwierzyny Nadleśnictwo stwarza warunki do uprawiania myślistwa.
 
Nadleśnictwo posiada elementy infrastruktury turystycznej przeznaczonej głównie dla zainteresowanych wypoczynkiem na łonie natury bez udogodnień cywilizacyjnych. Głównym miejscem zbiorowego wypoczynku jest pole biwakowe z parkingiem nad popularnym zwłaszcza wśród miejscowej ludności Jeziorem Jasnym, dostępne odpłatnie w okresie maj-wrzesień. Pole biwakowe wyposażone jest w ujęcie wody pitnej, wiatę z miejscem na ognisko, a także ławki drewniane.
 
Ponadto przy drodze wojewódzkiej nr 138 na odcinku Torzym- Dębrznica znajduje się parking leśny z zadaszoną wiatą.
 
Malownicza rzeka Pliszka przyciąga ponadto miłośników kajakarstwa, w tym pracowników Nadleśnictwa z rodzinami.
 
 
Użyteczne linki: