Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Myśliwi i leśnicy podejmują cały szereg działań, mających na celu ograniczenie szkód wyrządzanych przez zwierzynę (jelenie, sarny, łosie, dziki). Podczas srogich zim dokarmiają oni zwierzęta, minimalizując szkody w uprawach leśnych oraz na polach rolników. Na terenie Nadleśnictwa można spotkać grubą (jelenie, daniele, sarny i dziki) i drobną (zające, bażanty, lisy i borsuki) zwierzynę łowną.

Nadleśnictwo Torzym, posiadające 2 obwody łowieckie 105  i 106, nadzoruje gospodarkę łowiecką 2 Kół Łowieckich, dzierżawiących 3 obwody. 
Z ofertą łowiecką można się zapoznać na stronie poszczególnych kół łowieckich: „Łoś" i „Jodła".
 
Większość zatwierdzonego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych planu odstrzału poszczególnych gatunków zwierzyny realizowana jest w ramach obowiązującej umowy na sprzedaż polowań zawartej z biurem polowań obsługującym myśliwych zagranicznych.
Dla myśliwych krajowych, nie znających łowiska, przeznaczona jest określona pula odstrzałów w ramach polowań indywidualnych, które mogą być wykonywane w towarzystwie miejscowych myśliwych w roli podprowadzających i rozliczane są wg odrębnego cennika.
 
Warunkiem przyjęcia myśliwego jest zgoda Nadleśniczego, która może nastąpić po bezpośrednim kontakcie myśliwego z kierownikiem jednostki. W razie uzyskania zgody myśliwy, przed wydaniem upoważnienia do polowania indywidualnego, ma obowiązek okazać w siedzibie Nadleśnictwa wszelkie niezbędne i aktualne dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania polowania (pozwolenie na broń, członkostwo PZŁ oraz potwierdzające przestrzelenie broni myśliwskiej). Po wykonaniu odstrzału każdej objętej upoważnieniem sztuki zwierzyny, w terminie 7 dni od daty odstrzału w siedzibie Nadleśnictwa następuje rozliczenie wartości pozyskanego trofeum oraz organizacji polowania.
 
Na terenie OHZ Nadleśnictwa Torzym nie ma możliwości organizacji polowań zbiorowych dla myśliwych krajowych.