Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Torzym jest czynnie zaangażowane w propagowanie wiedzy leśnej i przyrodniczej. Na terenie rezerwatu "Dolina Ilanki", w szkołach oraz w siedzibie Nadleśnictwa organizowane są zajęcia z udziałem uczniów pobliskich szkół. Spotkania tego rodzaju często wiążą się z prowadzeniem licznych konkursów z zakresu wiedzy przyrodniczej i leśnej, z nagrodami bądź materiałami fundowanymi z udziałem Nadleśnictwa.

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Dolina Ilanki"
 
Ścieżka położona jest w południowej części rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki", 3 km od Torzymia. 
Długość ścieżki: mała pętla - 1 km (czas przejścia – 45 minut), duża pętla - 6 km (czas przejścia – 4-5 godzin).
Na trasie znajduje się 18 przystanków tematycznych:
 
Duża pętla (trasa oznaczona kolorem zielonym)
1. Historia osadnictwa oraz zagospodarowania doliny Ilanki
2. Łąki – ekosystemy półnaturalne
3. Torfowiska
4. Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych
5. Roślinność ciepłolubna
6. Co rośnie i co żyje w Ilance
7. Jezioro Pniów
8. Zabudowa hydrotechniczna rzeki
9. Jary i wąwozy
10. Przebudowa drzewostanów
11. Źródliska
12. Bory sosnowe
13. Lasy w dolinach rzecznych
14. Nasadzenia robinii
Mała pętla (trasa oznaczona kolorem niebieskim)
15. Jak i dlaczego aktywnie chronimy torfowiska?
16. Torfowisko
17. Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych
18. Aktywna ochrona ptaków i nietoperzy
Grupy zorganizowane mogą skorzystać z przewodnika (informacja w siedzibie Nadleśnictwa). Optymalna wielkość grupy to 25 osób. Można również po ścieżce poruszać się indywidualnie.
 
Na etapie projektu jest stworzenie dodatkowych ścieżek przyrodniczo-leśnych oraz specjalnej sali edukacyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Torzym.