Położenie

Nadleśnictwo Torzym, jedno z dwudziestu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, położone jest na terenie województwa lubuskiego i znajduje się na obszarze administrowanym przez trzy gminy: Torzym, Sulęcin i Łagów. Od zachodu graniczy ono z Nadleśnictwem Rzepin (RDLP Szczecin), od południa z Nadleśnictwami Cybinka, Krosno i Bytnica, od północy z Nadleśnictwem Sulęcin (RDLP Szczecin), od wschodu z Nadleśnictwem Świebodzin.

Historia

W obecnych granicach Nadleśnictwo Torzym zostało utworzone 1 lipca 1973 r., na podstawie Zarządzenia nr 36 Naczelnego Dyrektora Lasów państwowych z dnia 26 czerwca 1973 r.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega ono Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, prowadzącej nadzór i koordynującej działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Nadleśnictwo Torzym podejmuje realizację różnych projektów związanych z ochroną środowiska, małą retencją i rekultywacją gruntów. Projekty są finansowane z funduszy Ochrony Środowiska, funduszy Unii Europejskiej i środków własnych RDLP Zielona Góra. W ramach środków pozyskanych z UE w ostatnim okresie w Nadleśnictwie Torzym zrealizowano budowę 4 obiektów piętrzących wodę, zbudowano progi i groble na ciekach wodnych w leśnictwach Powodowo i Zacisze.

Współpraca

Nadleśnictwo Torzym współpracuje z Landratsamt Bautzen Kreisforstamt (Powiatowy Urząd Leśny Bautzen) z Saksonii (Niemcy). Siedziba partnera projektu Landratsamt Bautzen Kreisforstamt znajduje się w Kamenz (http://www.landkreis-bautzen.de). Tutaj znajdziesz więcej informacji o partnerze.