Lasy nadleśnictwa

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną lasy Nadleśnictwa Torzym położone są w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej na granicy Dzielnicy Pojezierza Lubuskiego, w mezoregionie Ziemi Lubuskiej. Przeciętna ilość opadów wynosi tu ok. 600 mm rocznie; średnia temperatura roczna to 8,3 stopni Celsjusza; okres wegetacyjny trwa ok. 225-240 dni.

Lasy regionu

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza gruntami leśnymi na terenie obejmującym cały obszar Polski.Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza gruntami leśnymi na terenie obejmującym cały obszar Polski.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.