Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Las, o ile nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z uwzględnieniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin.

Hodowla lasu powinna w pełni respektować warunki przyrodnicze i zachodzące w przyrodzie procesy naturalne. Stosując odpowiednie techniki odnawiania, zalesiania powierzchni nieleśnych oraz pielęgnacji, zapewniamy lasom trwałość i ciągłość. Sadzonki hodowane są w szkółkach. Uprawy leśne poddawane są zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym, mającym na celu stworzenie optymalnych warunków wzrostu drzewom, najbardziej pożądanym w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych po to, aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących w nim gatunków.
 
Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasu, polegające na odpowiednim zarządzaniu i użytkowaniu terenów leśnych, prowadzi się wg planu urządzania lasu. Jest on realizowany w sposób zapewniający utrzymanie różnorodności biologicznej, produktywności i zdolności regeneracyjnych. Gospodarka leśna, w tym hodowla, ma również swój wymiar społeczny, jako że  działalność człowieka w lesie podlega warunkom gospodarki rynkowej, a las jest miejscem pracy wielu ludzi. 
 
Najważniejsze zadania z zakresu hodowli lasu przedstawiają się następująco:
  • odnowienia: średniorocznie 303,991 ha,
  • pielęgnacja upraw (czyszczenie wczesne): średniorocznie 272,987 ha,
  • pielęgnacja młodników (czyszczenie późne): średniorocznie 125,121 ha,
  • - trzebieże: średniorocznie 1401,729 ha.
 
Roczny średni rozmiar pozyskania: 117 770 m³.
 
Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. 
 
Ogółem w Nadleśnictwie Torzym jest wytypowanych 70 drzewostanów nasiennych gospodarczych, na łącznej powierzchni 256,11  ha.
W Nadleśnictwie funkcjonuje gospodarstwo szkółkarskie w miejscowości Bobrówko, na terenie obrębu Wystok, Leśnictwo Bobrówka. Powierzchnia upraw szkółki wynosi 5,66 hektara. Szkółka podzielona jest na 10 kwater. Realizowana tam produkcja szkółkarska (średniorocznie około 7000 szt./1ar sadzonek) pokrywa w zasadzie zapotrzebowanie Nadleśnictwa na materiał sadzeniowy.