Wydawca treści Wydawca treści

Historia

W obecnych granicach Nadleśnictwo Torzym zostało utworzone 1 lipca 1973 r., na podstawie Zarządzenia nr 36 Naczelnego Dyrektora Lasów państwowych z dnia 26 czerwca 1973 r.

Do 1945 r. na lasy wchodzące w skład obecnego Nadleśnictwa Torzym składały się lasy państwowe (ok. 9 500 ha) i lasy prywatne (ok.6 500 ha). Po upaństwowieniu tych lasów w 1945 r. weszły one początkowo w skład Nadleśnictwa Toruń Lubuski (częściowo również Nadleśnictw Kraśnik i Gądków Wielki). W 1952 r. Nadleśnictwo Toruń Lubuski zostało zlikwidowane. Jego większą część włączono do Nadleśnictwa Torzym, a pozostałe tereny podzielono między Nadleśnictwa: Gądków Wielki, Polska Wola i Łagów. 1 lipca 1973 r., w wyniku reorganizacji, z terenów byłych Nadleśnictw: Torzym, Gądków Wieki, Polska Wola (wschodnia część) i Łagów (Leśnictwo Korytno) utworzono trzyobrębowe Nadleśnictwo Torzym. W latach 1984-1985 przekazano niewielką powierzchnię lasów Obrębu Gądków Wielki Nadleśnictwom Białków i Krosno, opierając południową granicę obrębu na rzece Pliszka oraz jeziorach. W 1985 r. z Nadleśnictwa Ośno Lubuskie (Obręb Sulęcin) wcielono lasy o ogólnej pow. 179,38 ha. 
Rozwój terytorialny Nadleśnictwa Torzym:
  • 1963 – 8 645,39 ha,
  • 1973 – 22 689,58 ha,
  • 1986 – 21 606,41 ha,
  • 1996 – 21 578,70 ha,
  • 2006 – 21 745,08 ha.