Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Torzym jest czynnie zaangażowane w propagowanie wiedzy leśnej i przyrodniczej. Na terenie rezerwatu "Dolina Ilanki", w szkołach oraz w siedzibie Nadleśnictwa organizowane są zajęcia z udziałem uczniów pobliskich szkół. Spotkania tego rodzaju często wiążą się z prowadzeniem licznych konkursów z zakresu wiedzy przyrodniczej i leśnej, z nagrodami bądź materiałami fundowanymi z udziałem Nadleśnictwa.

Oferta edukacyjna

Edukacja przyrodniczo-leśna stanowi istotny czynnik wspierający zachowanie i ochronę przyrody. Podstawowym zadaniem edukacji przyrodniczej jest kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemów ochrony przyrody i leśnictwa. Upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej są sprawami ważnymi.